pastebin - collaborative debugging tool
pasta.kpaste.net RSS


Untitled
Posted by Anonymous on Fri 30th Aug 2013 22:49
raw | new post

 1. # Nujij.nl comment:
 2.  
 3. Privacybescherming gaat namelijk helemaal niet over iemand die iets probeert te verbergen wat juridisch niet mag.
 4.  
 5. Het gaat over het belang voor de samenleving om mensen de ruimte geven zonder bemoeienis van bedrijven of overheid deel te nemen aan de maatschappij. Het is niet in het belang van de maatschappij om onnodig grondrechten in te perken. Sterker nog, onze manier van samenleven bestaat bij gratie van het verlenen van die rechten aan het individu (Dit in tegenstelling tot het collectivisme/communisme waar het individu wel ondergeschikt is aan het maatschappelijk belang)
 6.  
 7. Wat het "Ik heb niks te verbergen" argument doet is de discussie over privacy vernauwen tot één enkele afweging tussen een individueel belang en een maatschappelijk belang. Dat is een oneigenlijke vergelijking. Daarin zal elk individueel recht sterven tenzij het maatschappelijk belang triviaal is (mag ik één onschuldige opofferen voor wereldvrede? Of mogen we in alle slaapkamers van Nederland camera's ophangen om de veiligheid van één kind te garanderen?)
 8.  
 9. Zonder bescherming van onze grondrechten treedt er een 'chilling effect' op. Mensen gaan gedragingen en uitingen die niet aan de heersende moraal voldoen maar op zich volstrekt legaal zijn, toch niet meer doen OMDAT het geregistreerd zou kunnen worden. Ze weten immers niet door wie, wanneer en waarvoor deze registratie gebruikt kan gaan worden. Dit "chilling effect" is niet in het belang van de maatschappij omdat deze daarmee stagneert en de samenleving armer maakt, eenvormiger, passiever en minder innovatief.
 10.  
 11. Verandering is voorwaardelijk voor het behoud van onze samenleving. Voor verandering heb je mensen nodig die buiten het moralistische kader durven treden.
 12.  
 13. Dus moet het maatschappelijk belang (en niet het persoonlijk belang) van privacy gewogen worden tegen het maatschappelijk belang van veiligheid. Als je dat doet dan slaat de balans veelal uit naar de kant van privacy.
 14.  
 15. Boeven zijn namelijk vaak niet belangrijk genoeg (proportionaliteit) en kunnen doorgaans ook op andere manieren gevangen worden (subsidiariteit) maar het "chilling effect" van overal-en-altijd-surveillance maakt onze maatschappij uiteindelijk kapot.
 16.  
 17. Daarom zijn permanente registratiesystemen zoals dataretentie, PRISM, cameratoezicht, ANPR, centrale opslag van vingerafdrukken, het EPD maar ook body scanners en dergelijke, slecht voor de maatschappij.
 18.  
 19. Daarom is privacy belangrijk.
 20.  
 21.  
 22. ========================================================================================================================================

Submit a correction or amendment below (click here to make a fresh posting)
After submitting an amendment, you'll be able to view the differences between the old and new posts easily.

Syntax highlighting:

To highlight particular lines, prefix each line with {%HIGHLIGHT}
All content is user-submitted.
The administrators of this site (kpaste.net) are not responsible for their content.
Abuse reports should be emailed to us at